Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie pro účely analýzy, personalizace obsahu a reklam. Více informací

Informace o zpracování osobních údajů


Vážení pacienti, vezměte laskavě na vědomí, že společnosti EsteDent, s.r.o., se sídlem Horníkova 2485/34, Líšeň, 628 00 Brno, IČ 015 56 886, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 78597 (dále jen „společnost“), při poskytování zdravotních služeb zpracovává v pozici správce Vaše níže uvedené osobní údaje v rozsahu nutném pro splnění jejích smluvních a zákonných povinností. (V případě zvláštní kategorie osobních údajů, což jsou údaje vypovídající o Vašem zdravotním stavu, je toto zpracování nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství.)

Můžeme Vás však ujistit, že vždy dochází ke zpracování pouze po dobu vyplývající z právních předpisů, případně po dobu poskytování zdravotních služeb.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE:

jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, údaje o zdravotní pojišťovně, údaje vedené v souladu s právními předpisy ve zdravotnické dokumentaci.

POVINNOST POSKYTNOUT OSOBNÍ ÚDAJE

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem naší společnosti, neboť bez nich bychom nemohli splnit naše povinnost ukládané zákonem, případně realizovat Vámi požadovanou zdravotní péči. Pokud byste s takovým zpracováním nesouhlasili, nemohli bychom Vám péči poskytnout.

ZPRACOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ

Dále zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů Váš telefonický kontakt a případně e-mail, pokud jste nám tyto údaje poskytli, a to za účelem usnadnění komunikace a zasílání upozornění na blížící se termín nebo vznik nároku napreventivní prohlídku, tedy zlepšování poskytovaných služeb. Poskytnutí těchto údajů není povinné a proti tomuto způsobu zpracování můžete kdykoliv v budoucnu vznést námitku.

Příjemci osobních údajů jsou pouze subjekty, u nichž předání vyplývá přímo ze zákona, tedy zejména zdravotní pojišťovna, další poskytovatelé zdravotních služeb apod.

PRÁVA PACIENTA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM

  • právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
  • právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
  • právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
  • právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  • právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

Bližší informace o zpracování osobních jsou zveřejněny na stránkách společnosti: www.sikovnizubari.cz/GDPR/informace.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl jmenován Martin Drdla, MSc.. Můžete jej kontaktovat na adrese Horníkova 2485/34, 628 00 Brno, nebo na emailu: drdla@sikovnizubari.cz.

 

V Brně dne 25. 5. 2018

EsteDent, s.r.o.

Užijte si péči jako filmová hvězda

Existuje pár pádných důvodů, proč hledat nejlepšího zubaře v Brně u nás v EsteDentu a nechodit už jinam.

Více informací o službách
Vytvořil a spravuje Jan Vince