Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie pro účely analýzy, personalizace obsahu a reklam. Více informací

Podíváme se vám na kořínek - Endodoncie


Endodontická léčba znamená ošetření kanálkového systému a dřeňové dutiny zubu, laicky řečeno vnitřního prostoru zubu. Je ho nutné provést tehdy, když dojde v zubní dřeni k zánětu nebo odumření, ať už následkem vzniku velkého zubního kazu, nebo úrazu. V některých případech také doporučujeme provést toto ošetření před zhotovením korunky nebo můstku.

Pojďme si říct jak.

Cílem endodontického ošetření je odstranění postižené tkáně zubní dřeně a její nahrazení vhodnou výplní tak, aby se předešla nebo vyléčila bakteriální infekce v kořenovém kanálku. Zásadní je kvalitní mechanické a chemické vyčištění kanálků a jejich následné hermetické uzavření, aby se do nich zabránilo dalšímu průniku bakterií. Jedná se o klíčové ošetření, díky kterému může v ústech nadále fungovat i jinak mrtvý zub.

Endodoncie je zcela bezbolestná, neboť při ní vždy pracujeme v místním znecitlivění. Ošetření je velmi náročné na přístrojové vybavení, kvalitní nástroje a materiály, a zároveň vyžaduje maximální preciznost. Toto ošetření bývá často časově náročné a u vícekořenových zubů může trvat i více hodin.

Pro zajištění čistého operačního pole používáme speciální pomůcky, zejména tzv. „kofferdam“. Jedná se o gumovou blánu obepínající ošetřovaný zub, která brání kontaminaci kořenového systému slinou nebo krví. Cílem je vyčistit kořenový kanálek v celé jeho délce. Tu zjišťujeme v průběhu ošetření jak pomocí RTG snímků, tak elektronicky, tzv. apexlokátorem. Kořenový kanálek musí být dostatečně rozšířený a zbavený veškerých zbytků zubní dřeně. K tomu nám slouží speciální endodontické motory, a chemická dezinfekce. Dalším důležitým krokem je následně hermetické zaplnění kořenového kanálku. Nejčastěji se plní guttaperchovými čepy a tekutým pojivem, tzv. sealerem, který po čase v kanálku ztuhne. Tím se v ideálním případě kanálek stane neprůchodným pro bakterie, čímž se zabrání následné infekci

Následně zakončujeme endodontické ošetření dokonale těsnící výplní (plombou), korunkou atd.,  které zabrání opětovnému osídlení kořenového kanálku bakteriemi. Na závěr zhotovujeme kontrolní RTG, abychom se ujistili, že jsme ošetření provedli správně.

Endodontické ošetření mohou provázet krátkodobé a méně závažné komplikace, zejména tupá a nepulzující bolest, přetrvávající ještě několik dní po zákroku, nebo také bolest dásně po sponě kofferdamu. Obvykle spontánně ustupují během několika dní. Vzácně se pak může vyskytnout zvýšení tělesné teploty, zhruba do 38°C, v prvních čtyřiadvaceti hodinách nebo silnější reakce organizmu.

Přes maximální obratnost lékaře znamená endodontické ošetření  pro zub určité oslabení a i při běžném žvýkání může dojít k jeho rozlomení. Další neméně důležitou podmínkou je tedy tzv. postendodontické ošetření zubu, což nejčastěji znamená vyztužení zubu čepem a následné zhotovení korunky.

Užijte si péči jako filmová hvězda

Existuje pár pádných důvodů, proč hledat nejlepšího zubaře v Brně u nás v EsteDentu a nechodit už jinam.

Více informací o službách
Vytvořil a spravuje Jan Vince