Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie pro účely analýzy, personalizace obsahu a reklam. Více informací

Pravidelná péče


Chcete mít co nejméně nevzhledných plomb, umělých zubů a nechcete, aby Vám bylo cítit z úst? Začněte chodit pravidelně na preventivní prohlídky.

Rádi Vás často vidíme - pravidelná preventivní prohlídka


Chcete mít co nejméně nevzhledných plomb, umělých zubů a nechcete, aby Vám bylo cítit z úst? Začněte chodit pravidelně na preventivní prohlídky.

Pojďte se podívat, co Vás na nich čeká.

Preventivní prohlídka u zubního lékaře je základním předpokladem k zajištění zdravých zubů a dásní. Doporučujeme navštěvovat svého zubaře pravidelně jednou za půl roku, pokud interval lékař nestanoví jinak.

Preventivní prohlídka dvakrát ročně je bezplatná.

Zanedbávané preventivní prohlídky u zubaře mohou znamenat rozvoj onemocnění a poškození, které je nutné složitě léčit nebo jejichž náprava již nemusí být možná. Vždy je lepší problémům předcházet, než je následně léčit.

Preventivní prohlídka začíná aktualizací anamnézy, tzn. doplněním informací o zdravotním stavu klienta, užívání léků a obtížemi v ústní dutině. Významnou součástí prohlídky je kontrola stavu ústní dutiny pacienta. Lékař zhodnotí stav ústní sliznice, slinných žláz, povrch jazyka, stav okolních lymfatických uzlin a způsob otevírání úst. Neméně důležitou součástí preventivní prohlídky je vyšetření stavu dásní, jejich krvácivosti a případného ústupu kostní tkáně. Dalším krokem je kontrola samotný zubů. Lékař zhodnotí stav pigmentace a zubního kamene. Zubní kámen menšího rozsahu hned odstraní, při masivnějším rozšíření, doporučí navštívit profesionální dentální hygienistku. Dále zubař zkontroluje přítomnost kazů, citlivých krčků, stav starších výplní, protetických prací a implantátů.

Důležitou součástí preventivní prohlídky je případné zhotovení skusových rentgenových snímků, znázorňujících korunky zubů v zadní části chrupu. Snímky pomáhají odhalit případné mezizubní kazy, zubní kámen nebo ústup kostní tkáně při parodontitidě. Obvykle postačí zhotovení snímků jednou za rok.

Při zjištění dalších potíží se zuby je využíván také panoramatický rentgenový snímek tzv. OPG (ortopantomogram). OPG zhotovujeme především nově registrovaným pacientům a dále ho opakujeme cca. každou čtvrtou preventivní návštěvu. Získáváme tak přehled o celkovém stavu chrupu klienta, jelikož zde vidíme mrtvé zuby, osmičky a různé cysty či nádory v kosti. Rentgenový OPG snímek tak jako součást zubní prohlídky slouží i jako onkologická prevence.

(Pozn. ke zhotovení rentgenového snímku se využívá minimální dávky záření. Míra záření je srovnatelná s 1-2 denním zářením obdrženém v každodenním životě přirozenou cestou. Větší dávku záření než při zubním rentgenu obdržíme i při cestě letadlem k moři.)  

Ošetření zubního kazu, estetické plomby


Ošetření zubního kazu je pravděpodobně nejčastější zubařský výkon. Zubní kaz se nevyhýbá ani filmovým hvězdám. Může vzniknout ve zdravém zubu, ale i pod či podél dříve zhotovené výplně.

Co s ním?

Před zahájením léčby kazu používáme lokální anestezii, která zajistí, že je samotné vrtání a broušení zubu zcela bezbolestné. Následně aplikujeme takzvaný „kofferdam“, tedy gumovou blánu, jež chrání klienta při vrtání před proudem vody a kousky uvolňujících se amalgámových výplní. Hlavní význam však má v zajištění suchého pracovního prostředí nezbytného při zhotovení kvalitní výplně. Bez zajištění úplného sucho v oblasti ošetření není možné zajistit správnou funkčnost výplně.

Dalším krokem je samotná preparace. Při ní odstraňujeme části zubu s kazem nebo původní nevyhovující výplně a následně veškeré zbytky kazivých části. Kontrolu preparace provádíme pomocí karies detektoru, což je látka barvící pouze kazivé tkáně. Ujistíme se tak o tom, že jsme skutečně odstranili veškerý přítomný kaz.

Na závěr ošetření je vyvrtaný zub vyplněn. Výplň si můžete zvolit amalgámovou (sivě-černou), skloinomerní (bílou méně estetickou) nebo fotokompozitní (bílou vysoce estetickou) v barvě zubu.  Našim klientům důrazně doporučujeme zhotovení fotokompozitní výplně – tzv. „bílé plomby“, která se se zubem pojí tzv. adhezivními systémy. Oproti amalgámovým výplním mají bíle fotokompozitní plomby řadu výhod. Díky nim je možné omezit vrtání zubu, neboť není potřeba vytvářet speciální tvar kavity, která by byla zapotřebí k udržení amalgámové výplně. Téměř se na nich nedrží zubní plak, jsou nedráždivé (inertní) a neobsahují proti amalgámovým jedovatou rtuť. Nezanedbatelnou výhodou je nerozeznatelnost od vlastních zubů. Výplň modelujeme tak, aby nepřekážela ve skusu, a následně její povrch pečlivě vyleštíme.

Podíváme se vám na kořínek - Endodoncie


Endodontická léčba znamená ošetření kanálkového systému a dřeňové dutiny zubu, laicky řečeno vnitřního prostoru zubu. Je ho nutné provést tehdy, když dojde v zubní dřeni k zánětu nebo odumření, ať už následkem vzniku velkého zubního kazu, nebo úrazu. V některých případech také doporučujeme provést toto ošetření před zhotovením korunky nebo můstku.

Pojďme si říct jak.

Cílem endodontického ošetření je odstranění postižené tkáně zubní dřeně a její nahrazení vhodnou výplní tak, aby se předešla nebo vyléčila bakteriální infekce v kořenovém kanálku. Zásadní je kvalitní mechanické a chemické vyčištění kanálků a jejich následné hermetické uzavření, aby se do nich zabránilo dalšímu průniku bakterií. Jedná se o klíčové ošetření, díky kterému může v ústech nadále fungovat i jinak mrtvý zub.

Endodoncie je zcela bezbolestná, neboť při ní vždy pracujeme v místním znecitlivění. Ošetření je velmi náročné na přístrojové vybavení, kvalitní nástroje a materiály, a zároveň vyžaduje maximální preciznost. Toto ošetření bývá často časově náročné a u vícekořenových zubů může trvat i více hodin.

Pro zajištění čistého operačního pole používáme speciální pomůcky, zejména tzv. „kofferdam“. Jedná se o gumovou blánu obepínající ošetřovaný zub, která brání kontaminaci kořenového systému slinou nebo krví. Cílem je vyčistit kořenový kanálek v celé jeho délce. Tu zjišťujeme v průběhu ošetření jak pomocí RTG snímků, tak elektronicky, tzv. apexlokátorem. Kořenový kanálek musí být dostatečně rozšířený a zbavený veškerých zbytků zubní dřeně. K tomu nám slouží speciální endodontické motory, a chemická dezinfekce. Dalším důležitým krokem je následně hermetické zaplnění kořenového kanálku. Nejčastěji se plní guttaperchovými čepy a tekutým pojivem, tzv. sealerem, který po čase v kanálku ztuhne. Tím se v ideálním případě kanálek stane neprůchodným pro bakterie, čímž se zabrání následné infekci

Následně zakončujeme endodontické ošetření dokonale těsnící výplní (plombou), korunkou atd.,  které zabrání opětovnému osídlení kořenového kanálku bakteriemi. Na závěr zhotovujeme kontrolní RTG, abychom se ujistili, že jsme ošetření provedli správně.

Endodontické ošetření mohou provázet krátkodobé a méně závažné komplikace, zejména tupá a nepulzující bolest, přetrvávající ještě několik dní po zákroku, nebo také bolest dásně po sponě kofferdamu. Obvykle spontánně ustupují během několika dní. Vzácně se pak může vyskytnout zvýšení tělesné teploty, zhruba do 38°C, v prvních čtyřiadvaceti hodinách nebo silnější reakce organizmu.

Přes maximální obratnost lékaře znamená endodontické ošetření  pro zub určité oslabení a i při běžném žvýkání může dojít k jeho rozlomení. Další neméně důležitou podmínkou je tedy tzv. postendodontické ošetření zubu, což nejčastěji znamená vyztužení zubu čepem a následné zhotovení korunky.

Korunky pro krále i princezny


Korunka je umělá estetická a funkční náhrada poškozeného zubu. Nasazuje se na obroušený pahýl ošetřovaného zubu, který kryje ze všech stran. Korunka se používá v případech poškození zubu způsobené úrazem, kazem nebo po endodontickém ošetření a to pokud je poškození tak rozsáhlé, že již nejde řešit výplní (plombou). Jedná se o nejčastější protetický výrobek používaný v zubních ordinacích.

Jak se to dělá?

Pro zajištění dlouhé životnosti korunky je potřebný náročný pracovní postup. Nejdříve našim klientům aplikujeme lokální anestezii. Dále poškozený zub obrousíme na pahýl s přesným schůdkovým zakončením. Následně zhotovíme precizní otisk zubu jako model pro výrobu korunky v zubní laboratoři. Do laboratoře odesíláme s otiskem pahýlu také pečlivě vybranou barvu ze vzorníku, v které má být náhrada zubu zhotovena. Na závěr první návštěvy vytvoříme klientům provizorní pryskyřičnou korunku na nezbytný čas nutný pro výrobu definitivní náhrady. Při následné návštěvě provizorní korunku sejmeme a příslušným postupem připevníme korunku stálou.  Naši klienti mohou volit mezi celokeramickou nebo metalokeramickou (kovové jádro s keramickým vnějším pláštěm). Celokeramické korunky jsou estetičtější, ale dražší. Metalokeramické jsou levnější, ale méně estetické.

Často používanou alternativou korunek při menším poškození zubu mohou být inlaye, onlaye nebo overlaye. Používají se v zadních částech chrupu, a to nejčastěji po endodontickém ošetření. Tyto protetické práce nepřekrývají celý zub včetně stran, ale v různém rozsahu jen žvýkací plochu. Chrání tak  dostatečně oslabený zub před frakturou, ale zároveň maximálně šetří vlastní tvrdé zubní tkáně.  Tyto náhrady jsou většinou celokeramické, tudíž je i estetika na vysoké úrovni.

Klapačky mojí babičky - snímatelné náhrady – „protézy“


Pro řešení některých případů absence chrupu se zhotovuje snímatelná náhrada.  Nebojte se, dnes už můžou být náhrady k nerozeznání od pravých zubů. Vhodná je například při nedostatku kostní hmoty pro umístění implantátu. Náhrada může být nasazena na bezzubou i částečně ozubenou čelist a je možné ji kombinovat s implantáty.

Jak se to dělá?

Pro zhotovení dobře padnoucí snímatelné náhrady pořizujeme klientům přesný otisk. Pro co nejlepší kopii stávajících dásní a zubů používáme jen nejkvalitnější otiskovací hmoty a na provedení si dáváme záležet. Jen tak můžeme garantovat perfektní netlačící protézu. 

Částečné snímatelné náhrady

Jsou zhotoveny z pryskyřičného těla (růžová část), do kterého jsou upevněny vlastní umělé zuby. Tělo může být zpevněno kovovou výztuhou. Uchycení ke stávajícím zubům nebo implantátům je zajištěno litými kovovými sponami, nebo zásuvnými spoji. Zásuvné spoje poskytují vyšší komfort při užívání zubní náhrady. Ta je stabilnější, snižuje pocit pohybu protézy v ústech.

Totální snímatelné náhrady

Zhotovení je stejné jako u částečně snímatelné náhrady. Uchycení je však řešeno velikostí těla náhrady, které přilne těsně ke sliznici dutiny ústní.  Například náhrada chrupu horní čelisti má tělo kopírující celé patro.  Například v dolní čelisti to ale bohužel často nestačí.  Pohybující se náhrada pak může pacientovi způsobovat výrazné nepohodlí. Řešením je hybridní protéza, nacvaknutá na implantáty umístěné do čelisti.

Neprolévejte krev zbytečně - parodontologie


Krvácí Vám dásně když si čistíte zuby, nebo když kousnete do jablka? Nezoufejte, neumíráte. Důvod k obavám zde ale je.

Pojďte si přečíst co se s tím dá dělat.

Parodontopatie je obecný tremín pro onemocnění dásní a tvoří širokou skupinu postižení tkání závěsného aparátu zubu. Mezi tyto tkáně patří dáseň, závěsné vazy a kostní lůžko v okolí kořene zubu. Parodontopatie se dělí na zánětlivé a nezánětlivé. Jednou či druhou formou bohužel trpí téměř 100% populace. Pod pojmem zánětlivá parodontopatie se skrývají především gingivitida postihující velkou část populace a parodontitida (laicky paradentóza nebo paradontóza), kterou trpí přes 30% lidí starších 35let. Zachováním a léčbou tkání zajišťujících ukotvení zubu v čelisti, tedy léčbou parodontopatie, se zabývá parodontologie.

Hlavní příčinou onemocnění parodontu je působení bakterií v dutině ústní, které se  usazují na zubech ve formě mikrobiálního plaku. Tento plak vyvolává zánět dásní.  Neléčený zánět dásní postupuje hlouběji a postihuje kostěné lůžko a závěsný aparát zubu. V konečném důsledku dochází k úbytku kosti, zub se může začít viklat, a pokud se parodontitida neléčí, končí ztrátou jinak zdravého a funkčního zubu.

Hlavním důvodem onemocnění paradontitidou je tedy špatná ústní hygiena. Mezi další důvody patří zubní kámen, stres, další onemocnění, užívané léky, ortodontické vady, kouření, abnonormality, dýchání ústy, kvalita a množství slin, nevyhovující výplně, korunky a protézy, dědičné dispozice.

Chronická parodontitida může být bohužel příčinou jiných závažných onemocnění. Jako zdroj infekce může vyvolávat záněty v celém organismu, může znamenat vyšší výskyt infarktů myokardu, nebo třeba centrálních mozkových příhod.

Léčba parodontitidy je dlouhodobý a složitý proces. Předcházení onemocnění a jeho léčba spočívá v dokonalém odstraňování zubního plaku, tzn. důsledné, provádění správné ústní hygieny. Té se dosáhne kombinací správného domácího čištění zubů a návštěvy zubní hygienistky minimálně dvakrát ročně. Náš zubní lékař nebo dentální hygienistka Vám provede ordinační vyčištění zubů, při němž Vám odstraní i zubní kámen, čímž se zlepší možnosti dokonalého odstraňování zubního povlaku v domácích podmínkách. Dále Vás naučí správnou techniku čištění zubů se všemi k tomu potřebnými zubními kartáčky a pomůckami. Zásadní je Vaše spolupráce při léčbě a to zejména v oblasti dokonalého provádění ústní hygieny zahrnující čištění zubů správnou technikou, čištění prostorů mezi zuby mezizubními kartáčky, zubní nití a zanechání kouření atd.

U akutních forem onemocnění, kde je žádoucí velmi rychlé potlačení projevů zánětu dásně, využíváme jako podpůrný prostředek i léčebné výplachy úst roztoky s obsahem chlorhexidinu. Základním úkonem v boji se zánětem dásní však vždy zůstane mechanické odstranění mikrobiálního povlaku pomocí vhodných pomůcek a použitím správné techniky čištění.  Vše ostatní jako jsou ústní vody, zubní pasty a masážní roztoky určené k léčbě zánětu dásní mají pouze omezený a pomocný účinek a samy o sobě bez mechanického odstranění plaku nikoho zánětu dásní nezbaví.  

Užijte si péči jako filmová hvězda

Existuje pár pádných důvodů, proč hledat nejlepšího zubaře v Brně u nás v EsteDentu a nechodit už jinam.

Více informací o službách
Vytvořil a spravuje Jan Vince